ขอใช้รถราชการ
คำขอที่
การขอใช้รถ
สถานที่
ชื่อผู้ขอ
การพิจารณา
วัน เดือน ปี
เวลา
361/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
360/2560
27-04-2560
27-04-2560
07.00 น.
16.00 น.
 หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 รอพิจารณา
 
359/2560
27-04-2560
27-04-2560
07.00 น.
16.00 น.
 หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 รอพิจารณา
 
358/2560
03-04-2560
04-04-2560
07.00 น.
16.00 น.
 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
357/2560
03-04-2560
04-04-2560
07.00 น.
16.00 น.
 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 รอพิจารณา
 
356/2560
25-04-2560
25-04-2560
09.00 น.
15.00 น.
 รร.สรีอยุธยา ,สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 รอพิจารณา
 
355/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
354/2560
25-04-2560
25-04-2560
12.00 น.
17.00 น.
 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอล์ล จตุจักร
 นายประทีป หมื่นขำ
 รอพิจารณา
 
353/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
352/2560
25-04-2560
25-04-2560
09.00 น.
16.30 น.
 สพฐ. / ศาลปกครองกลาง
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
351/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
350/2560
22-04-2560
24-04-2560
06.00 น.
17.00 น.
 รร เทพศิรินทร์
 น.ส.รติมา เดชากิจไพศาล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
349/2560
21-04-2560
21-04-2560
12.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.เทพศิรินทร์
 น.ส.สารภี ก้อยการุณ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
348/2560
30-04-2560
30-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
347/2560
29-04-2560
29-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
346/2560
28-04-2560
28-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 กระทรวงการต่างประเทศ/สพฐ./กองทัพอากาศ
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
345/2560
27-04-2560
27-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
344/2560
26-04-2560
26-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
343/2560
25-04-2560
25-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพป.กทม./สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
342/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
341/2560
21-04-2560
21-04-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
340/2560
20-04-2560
20-04-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สพป.กทม. , สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
339/2560
19-04-2560
19-04-2560
09.30 น.
13.30 น.
 สพฐ.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
338/2560
19-04-2560
19-04-2560
09.00 น.
16.00 น.
 ร.ร.เตรียมอุดมฯ/สพฐ./พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
337/2560
28-04-2560
28-04-2560
09.30 น.
13.30 น.
 คุรุสภา
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
336/2560
26-04-2560
26-04-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส.พระราม9 คุรุสภา สพฐ.ออมสินุราชดำเนิน/ บางแค/กร
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
335/2560
21-04-2560
21-04-2560
08.00 น.
14.00 น.
 หอประชุมพญาไท สพม.1
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
334/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
333/2560
18-04-2560
18-04-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
332/2560
22-04-2560
24-04-2560
06.00 น.
19.00 น.
 โรงเรียนที่เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
331/2560
22-04-2560
24-04-2560
06.00 น.
19.00 น.
 โรงเรียนที่เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
330/2560
11-04-2560
11-04-2560
10.30 น.
14.30 น.
 สนง.คุรุสภา สพฐ.
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
329/2560
11-04-2560
11-04-2560
12.30 น.
16.30 น.
 ไปรษณีย์ , สก.สค.,พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
328/2560
24-04-2560
24-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.ที่เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
327/2560
23-04-2560
23-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.ที่เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
326/2560
22-04-2560
22-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.ที่เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
325/2560
21-04-2560
21-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
324/2560
20-04-2560
20-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./ม.รามคำแหง
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
323/2560
19-04-2560
19-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./ม.รามคำแหง
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
322/2560
18-04-2560
18-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
321/2560
12-04-2560
12-04-2560
11.00 น.
20.00 น.
 วัดเกาะ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
320/2560
12-04-2560
12-04-2560
08.30 น.
14.00 น.
 พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
319/2560
11-04-2560
11-04-2560
13.00 น.
16.30 น.
 กองทุนประกันสังคน/ทีโอที
 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
318/2560
10-04-2560
10-04-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
317/2560
10-04-2560
10-04-2560
07.30 น.
09.00 น.
 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
316/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
315/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
314/2560
07-04-2560
07-04-2560
08.00 น.
15.00 น.
 พญาไท สพม.1 , สพฐ.
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
313/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
312/2560
05-04-2560
05-04-2560
07.00 น.
16.30 น.
 บางแวก-พญาไท-สพฐ-พญาไท-บางแวก
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
311/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
310/2560
10-04-2560
10-04-2560
07.30 น.
16.30 น.
 สพฐ.1 อาคาร 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
309/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
308/2560
12-04-2560
12-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
307/2560
11-04-2560
11-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
306/2560
10-04-2560
10-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ. ศธ. / วัดมกุฏกษัตริยาราม
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
305/2560
09-04-2560
09-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
304/2560
08-04-2560
08-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
303/2560
07-04-2560
07-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
302/2560
06-04-2560
06-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
301/2560
05-04-2560
05-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
300/2560
04-04-2560
04-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 แกรนด์ทาวเวอร์อินน์/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
299/2560
31-03-2560
31-03-2560
10.00 น.
14.00 น.
 ธ.กรุงไทย-เพชรเกษม 29/ ร.ร.ศึกษานารี/สพฐ.
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
298/2560
05-04-2560
05-04-2560
07.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
297/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
296/2560
30-03-2560
30-03-2560
10.30 น.
17.00 น.
 สพม.1 พญาไท
 น.ส.นันทพร พัฒน์วิชัยโชติ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
295/2560
01-04-2560
01-04-2560
07.00 น.
16.30 น.
 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 น.ส.สุวิชา บัวผุด
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
294/2560
03-04-2560
03-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ตะบูนบานรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม/ปริ๊นซ์พาเลซ/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
293/2560
02-04-2560
02-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.โพธิสารพิทยากร/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
292/2560
01-04-2560
01-04-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ศธ./ร.ร.โพธิสารพิทยากร/ร.ร.ศึกษานารี/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
291/2560
31-03-2560
31-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 พญาไทพลาซ่า, สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
290/2560
30-03-2560
30-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 วอศ.ปทุมธานี, ริเวอร์ไซด์, สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
289/2560
04-03-2560
04-03-2560
08.30 น.
14.00 น.
 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ
 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
288/2560
28-03-2560
28-03-2560
13.30 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
287/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
286/2560
28-03-2560
28-03-2560
07.00 น.
18.00 น.
 มัธยมวัดหนองแขม , ฤทธิณรงค์รอน
 น.ส.นันทพร พัฒน์วิชัยโชติ
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
285/2560
27-03-2560
27-03-2560
09.00 น.
14.00 น.
 เตรียมอุดมศึกษา
 น.ส.นันทพร พัฒน์วิชัยโชติ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
284/2560
27-03-2560
27-03-2560
09.00 น.
16.30 น.
 อิสลามวิทยาลัยฯ
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
283/2560
29-03-2560
29-03-2560
08.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 น.ส.พิตตินันท์ ฉัตรหลวง
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
282/2560
23-03-2560
23-03-2560
08.30 น.
12.00 น.
 สพม.1 พญาไท
 น.ส.สารภี ก้อยการุณ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
281/2560
31-03-2560
31-03-2560
13.30 น.
16.30 น.
 ดอนเมือง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
280/2560
23-03-2560
23-03-2560
07.30 น.
16.30 น.
 สพป.กทม. สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
279/2560
27-03-2560
28-03-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
278/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
277/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
276/2560
31-03-2560
31-03-2560
09.30 น.
13.30 น.
 คุรุสภา ออมสิน บางแค
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
275/2560
29-03-2560
29-03-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส.สหกรณ์ คุรุสภา ออมสิน ราชดำเนิน บางแค กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
274/2560
27-03-2560
27-03-2560
07.00 น.
16.30 น.
 โรงเรียนทวีธาภิเศก / โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
 น.ส.สุวิชา บัวผุด
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
273/2560
30-03-2560
30-03-2560
08.00 น.
16.00 น.
 พญาไท,มสธ.
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
272/2560
21-03-2560
21-03-2560
12.00 น.
15.30 น.
 สพฐ.ราชภัฎธนบุรี
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
271/2560
29-03-2560
30-03-2560
07.00 น.
17.30 น.
 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก จังหวัดนครปฐม
 นายประทีป หมื่นขำ
 ไม่อนุญาต
 มีภารกิจอื่น
270/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
269/2560
17-03-2560
17-03-2560
06.00 น.
06.00 น.
 สพฐ.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
268/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
267/2560
29-03-2560
04-04-2560
06.30 น.
18.00 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
266/2560
20-03-2560
20-03-2560
06.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
265/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
264/2560
20-03-2560
20-03-2560
07.30 น.
14.00 น.
 พญาไท-บางแวก
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
263/2560
16-03-2560
16-03-2560
07.30 น.
14.00 น.
 หอประชุมคุรุสภา
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
262/2560
20-03-2560
20-03-2560
07.30 น.
15.30 น.
 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม.
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
261/2560
22-03-2560
22-03-2560
07.30 น.
16.30 น.
 ห้องประชุมโกวิท กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
260/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
259/2560
29-03-2560
29-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, ศูนย์สิริกิติ์, สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
258/2560
28-03-2560
28-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม, ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน, สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
257/2560
27-03-2560
27-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.เตรียมอุดมฯ, ร.ร.สตรีวิทยา, สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
256/2560
26-03-2560
26-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
255/2560
25-03-2560
25-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
254/2560
24-03-2560
24-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
253/2560
23-03-2560
23-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
252/2560
22-03-2560
22-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
251/2560
21-03-2560
21-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ม.บูรพา จ.ชลบุรี, สพฐ., จ.ภูเก็ต
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
250/2560
20-03-2560
20-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ม.บูรพา จ.ชลบุรี, สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
249/2560
19-03-2560
19-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
248/2560
18-03-2560
18-03-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
247/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
246/2560
18-03-2560
19-03-2560
06.00 น.
18.00 น.
 สตรีวิทยา 2 สพม.2
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
245/2560
21-03-2560
21-03-2560
08.00 น.
15.00 น.
 บ้านเลขที่ 197 ซอยพิบูลวัฒนา 1 ถนนพระราม 6 พญาไท
 นางกานต์สินี ปิติสุข
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
244/2560
23-03-2560
23-03-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สถานีช่อง 9 อสมท.
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
243/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
242/2560
17-03-2560
17-03-2560
07.30 น.
15.00 น.
 ศูนย์การเรียนปฐมธรรม ซอยศาลาธรรมสพน์41 เขตทวีวัฒนา
 นางกานต์สินี ปิติสุข
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา