ขอใช้รถราชการ
คำขอที่
การขอใช้รถ
สถานที่
ชื่อผู้ขอ
การพิจารณา
วัน เดือน ปี
เวลา
504/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
503/2560
23-06-2560
23-06-2560
08.30 น.
14.00 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
502/2560
30-06-2560
30-06-2560
09.30 น.
13.30 น.
 สหกรณ์ คุรุสภา ออมสินบางแค กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
501/2560
28-06-2560
28-06-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส.คุรุสภา สหกรณ์ ออมสินบางแค ราชดำเนิน กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
500/2560
20-06-2560
20-06-2560
09.00 น.
12.00 น.
 สพฐ.
 นางสมบูรณ์ ราชนิล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
499/2560
27-06-2560
27-06-2560
07.30 น.
15.00 น.
 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
498/2560
25-06-2560
25-06-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.ศึกษานารี/พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
497/2560
21-06-2560
21-06-2560
11.30 น.
17.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
496/2560
27-06-2560
27-06-2560
08.00 น.
17.00 น.
 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง,โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
495/2560
27-06-2560
27-06-2560
14.00 น.
20.00 น.
 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
494/2560
28-06-2560
28-06-2560
07.00 น.
16.30 น.
 ศาลอาญา รัชดา/ศาลอาญาคดีทุจริต/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
493/2560
17-06-2560
17-06-2560
07.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
492/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
491/2560
20-06-2560
26-06-2560
08.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.บางปะกอก/ร.ร.แจงร้อน/ร.ร.โพธิสาร/ร.ร.อุบลรัตน/
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
490/2560
15-06-2560
15-06-2560
11.00 น.
15.00 น.
 สพฐ.
 น.ส.ธนศร อุ่นยืนยง
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
489/2560
19-06-2560
19-06-2560
08.00 น.
16.30 น.
 จังหวัดนครนายก
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
488/2560
22-06-2560
23-06-2560
08.00 น.
18.00 น.
 โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
487/2560
14-06-2560
14-06-2560
09.00 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
486/2560
14-06-2560
14-06-2560
12.30 น.
16.30 น.
 จากบางแวก มาที่สพม.1 พญาไท
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
485/2560
16-06-2560
16-06-2560
08.30 น.
14.00 น.
 ศาลอาญา รัชดาภิเษก
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
484/2560
12-06-2560
12-06-2560
09.00 น.
14.00 น.
 โรงแรมรอยัลเบญจา(ส่งเท่านั้น) / พญาไท(รับกลับบางแว
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4809]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
483/2560
13-06-2560
13-06-2560
12.30 น.
15.30 น.
 ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว/มอบรางวัลสื่อหนังสั้น
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
482/2560
21-06-2560
21-06-2560
18.00 น.
20.30 น.
 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
481/2560
16-06-2560
16-06-2560
06.00 น.
16.30 น.
 รร.สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
480/2560
16-06-2560
16-06-2560
06.00 น.
16.30 น.
 รร.สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
479/2560
15-06-2560
15-06-2560
10.30 น.
16.30 น.
 หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
478/2560
13-06-2560
13-06-2560
08.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 บางแวก
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
477/2560
10-06-2560
10-06-2560
06.30 น.
18.00 น.
 ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
476/2560
09-06-2560
09-06-2560
09.30 น.
16.30 น.
 ร.ร.นวลนรดิศฯ, พญาไท,
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
475/2560
13-06-2560
13-06-2560
08.00 น.
14.30 น.
 กรมบังคับคดี บางขุนนท์
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
474/2560
12-06-2560
12-06-2560
08.30 น.
16.30 น.
 อิมแพค เมืองทองธานี
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
473/2560
12-06-2560
12-06-2560
08.00 น.
12.00 น.
 สพฐ.
 น.ส.ธนวรรณ จินดา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
472/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
471/2560
11-06-2560
11-06-2560
14.00 น.
19.00 น.
 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุม กทม.
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
470/2560
08-06-2560
08-06-2560
11.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
469/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
468/2560
08-06-2560
08-06-2560
08.30 น.
16.00 น.
 ศาลแพ่ง รัชดา
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
467/2560
10-06-2560
10-06-2560
06.00 น.
18.30 น.
 รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
466/2560
07-06-2560
07-06-2560
12.00 น.
16.30 น.
 รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
465/2560
06-06-2560
06-06-2560
09.00 น.
16.00 น.
 สพฐ. / ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
464/2560
05-06-2560
05-06-2560
07.30 น.
12.30 น.
 ร.ร.โยธินบูรณะ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
463/2560
06-06-2560
06-06-2560
07.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 บางแวก
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
462/2560
06-06-2560
06-06-2560
07.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 บางแวก
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
461/2560
05-06-2560
05-06-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
460/2560
02-06-2560
02-06-2560
08.00 น.
16.30 น.
 อิสลามวิทยาลัยฯ, ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
459/2560
02-06-2560
03-06-2560
14.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมริเวอรไซด์ กทม.
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
458/2560
13-06-2560
13-06-2560
08.00 น.
12.00 น.
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
457/2560
01-06-2560
01-06-2560
09.00 น.
13.00 น.
 สพฐ. ,สพม.1
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
456/2560
02-06-2560
02-06-2560
07.30 น.
16.30 น.
 ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
455/2560
31-05-2560
31-05-2560
13.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
454/2560
30-05-2560
30-05-2560
13.00 น.
22.00 น.
 สพฐ. / โรงแรมริเวอร์ไซด์
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
453/2560
30-05-2560
30-05-2560
09.00 น.
22.00 น.
 สพฐ. / โรงแรมริเวอร์ไซด์
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
452/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
451/2560
06-06-2560
09-06-2560
06.00 น.
20.00 น.
 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (ไปส่งและรับกลับ)
 นายณรงค์ ภูมิลำเนา
 อนุญาต[4809]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
450/2560
29-05-2560
29-05-2560
14.30 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
449/2560
31-05-2560
31-05-2560
06.00 น.
07.00 น.
 พญาไท-บางแวก
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
448/2560
31-05-2560
31-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
447/2560
29-05-2560
26-05-2560
09.30 น.
15.30 น.
 สพฐ. ม.เกษตร
 นางวารี คหินทพงษ์
 ไม่อนุญาต
 มีภารกิจอื่น
446/2560
29-05-2560
29-05-2560
07.00 น.
13.00 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
445/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
444/2560
30-05-2560
30-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
443/2560
29-05-2560
29-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ. / มรภ.พระนคร / พระบรมมหาราชวัง
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
442/2560
26-05-2560
26-05-2560
07.30 น.
13.00 น.
 พญาไท-บางแวก
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
441/2560
25-05-2560
25-05-2560
07.30 น.
15.00 น.
 สพป.กทม. สพม.1พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
440/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
439/2560
24-05-2560
24-05-2560
11.00 น.
16.30 น.
 กองปราบปราม,ม.เกษตร,เตรียมอุดมศึกษา
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
438/2560
27-05-2560
27-05-2560
06.00 น.
06.00 น.
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
437/2560
27-05-2560
27-05-2560
06.00 น.
06.00 น.
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
436/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
435/2560
23-05-2560
23-05-2560
06.00 น.
17.00 น.
 กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
434/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
433/2560
20-05-2560
20-05-2560
06.00 น.
06.00 น.
 qFDgYVapCvX
 น.ส.สารภี ก้อยการุณ
 รอพิจารณา
 
432/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
431/2560
23-05-2560
23-05-2560
07.00 น.
16.00 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
430/2560
24-05-2560
24-05-2560
08.30 น.
16.30 น.
 ศาลาว่าการกทม.
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
429/2560
31-05-2560
31-05-2560
10.30 น.
17.00 น.
 หอศิลปวัฒนธรรมกทม. เขตปทุมวัน
 นายประทีป หมื่นขำ
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
428/2560
19-05-2560
19-05-2560
07.30 น.
16.30 น.
 หอประชุมพญาไท สพม.1
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
427/2560
25-05-2560
25-05-2560
13.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.บางมดวิทยา ฯ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
426/2560
25-05-2560
01-05-2560
10.00 น.
14.00 น.
 ร.ร.เบญจมราชาลัย ฯ / พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
425/2560
18-05-2560
18-05-2560
10.00 น.
14.00 น.
 ร.ร.เบญจมราชาลัย ฯ / พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
424/2560
26-05-2560
26-05-2560
10.00 น.
18.00 น.
 ร.ร.บางมดวิทยา ฯ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
423/2560
29-05-2560
29-05-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส.พระราม9 คุรุสภา สพฐ.ออมสินุราชดำเนิน/ กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
422/2560
31-05-2560
31-05-2560
09.30 น.
13.30 น.
 สหกรณ์ คุรุสภา สพฐ.ออมสินุ บางแค
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
421/2560
26-05-2560
26-05-2560
11.00 น.
18.00 น.
 พญาไท - ร.ร.บางมดวิทยา ฯ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
420/2560
27-05-2560
27-05-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส.พระราม9 คุรุสภา สพฐ.ออมสินุราชดำเนิน/ กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
419/2560
23-05-2560
23-05-2560
12.00 น.
16.30 น.
 พญาไท
 นางสวิชญา เชื่อถือ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
418/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
417/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
416/2560
17-05-2560
17-05-2560
09.00 น.
12.00 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
415/2560
17-05-2560
17-05-2560
12.00 น.
16.30 น.
 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์คลองสาน
 นายณรงค์ ภูมิลำเนา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
414/2560
16-05-2560
16-05-2560
09.00 น.
12.00 น.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
413/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
412/2560
28-05-2560
28-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
411/2560
27-05-2560
27-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
410/2560
26-05-2560
26-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
409/2560
25-05-2560
25-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
408/2560
24-05-2560
24-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ศาลาว่าการ กทม. / สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
407/2560
23-05-2560
23-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
406/2560
22-05-2560
22-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว / สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
405/2560
21-05-2560
21-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
404/2560
20-05-2560
20-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
403/2560
19-05-2560
19-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ / สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
402/2560
18-05-2560
18-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ / สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
401/2560
17-05-2560
17-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ / สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
400/2560
16-05-2560
16-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ / สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
399/2560
15-05-2560
15-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ / สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
398/2560
14-05-2560
14-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
397/2560
13-05-2560
13-05-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
396/2560
15-05-2560
15-05-2560
09.00 น.
13.00 น.
 สพม.1 (พญาไท) และ สพป.กทม.
 น.ส.สารภี ก้อยการุณ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
395/2560
11-05-2560
11-05-2560
09.00 น.
11.00 น.
 สพฐ.
 นางอลิศา ว่องประชานุกูล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
394/2560
11-05-2560
11-05-2560
06.00 น.
06.00 น.
 สพฐ.
 นางอลิศา ว่องประชานุกูล
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
393/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
392/2560
16-05-2560
16-05-2560
08.30 น.
15.30 น.
 สพม.1(พญาไท) และบ้านเลขที่ 703/26 เชิงสะพานเจริญผล
 นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
391/2560
09-05-2560
09-05-2560
11.00 น.
16.30 น.
 บก.จร. ถ.วิภาวดีรังสิต
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
390/2560
09-05-2560
09-05-2560
10.00 น.
16.00 น.
 พญาไท/ สพฐ.
 นางสวิชญา เชื่อถือ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
389/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
388/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
387/2560
08-05-2560
08-05-2560
07.00 น.
14.00 น.
 สพม.1 พญาไท , สพป.กทม.
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
386/2560
11-05-2560
11-05-2560
08.00 น.
13.30 น.
 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี (ไปส่ง/รับกลับ)
 นายณรงค์ ภูมิลำเนา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
385/2560
04-05-2560
04-05-2560
09.00 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา