ขอใช้รถราชการ
คำขอที่
การขอใช้รถ
สถานที่
ชื่อผู้ขอ
การพิจารณา
วัน เดือน ปี
เวลา
794/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
793/2560
24-10-2560
24-10-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะรับกลับเท่านั้น
792/2560
31-10-2560
31-10-2560
09.00 น.
13.00 น.
 คุรุสภา สพฐ.
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 รอพิจารณา
 
791/2560
27-10-2560
27-10-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส สหกรณ์ คุรุสภา ออมสินราชดำเนิน บางแค กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 รอพิจารณา
 
790/2560
30-10-2560
30-10-2560
11.00 น.
17.00 น.
 พญาไท-กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 รอพิจารณา
 
789/2560
24-10-2560
24-10-2560
09.30 น.
16.30 น.
 พญาไท-กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
788/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
787/2560
18-10-2560
18-10-2560
14.00 น.
19.00 น.
 พญาไท - สพม.8
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
786/2560
18-10-2560
18-10-2560
14.00 น.
19.00 น.
 สพม.8
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
785/2560
24-10-2560
24-10-2560
09.30 น.
13.30 น.
 สพฐ.
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
784/2560
20-10-2560
20-10-2560
09.00 น.
13.00 น.
 ดอนเมือง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
783/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
782/2560
17-10-2560
17-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
781/2560
17-10-2560
17-10-2560
07.00 น.
15.00 น.
 สพฐ./พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
780/2560
16-10-2560
16-10-2560
14.00 น.
22.00 น.
 สพม.8
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
779/2560
16-10-2560
16-10-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
778/2560
16-10-2560
16-10-2560
14.00 น.
22.00 น.
 สพม.8
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
777/2560
16-10-2560
16-10-2560
14.00 น.
22.00 น.
 สพม.8
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
776/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
775/2560
16-10-2560
16-10-2560
06.00 น.
17.00 น.
 พญาไท - รร.บางกอกพัฒนา - รร.สถานศึกษานานาชาติ ฯลฯ
 นายสุรพล โกมลมรรค
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
774/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
773/2560
19-10-2560
19-10-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สพฐ.
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
772/2560
12-10-2560
12-10-2560
09.30 น.
13.00 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
771/2560
12-10-2560
12-10-2560
11.30 น.
16.30 น.
 พญาไท-กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
770/2560
14-10-2560
14-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
769/2560
14-10-2560
14-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
768/2560
14-10-2560
14-10-2560
06.30 น.
16.30 น.
 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
767/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
766/2560
12-10-2560
12-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./ร.ร.วัดนวลนรดิศ
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
765/2560
11-10-2560
11-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./บางแวก/พญาไท
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
764/2560
10-10-2560
10-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./พญาไท
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
763/2560
12-10-2560
12-10-2560
09.00 น.
14.00 น.
 ร.ร.ศรีวิชัย จ.นครปฐม
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
762/2560
10-10-2560
10-10-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
761/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
760/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
759/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
758/2560
09-10-2560
09-10-2560
13.30 น.
16.00 น.
 กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
757/2560
05-10-2560
05-10-2560
09.00 น.
18.00 น.
 ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
756/2560
06-10-2560
06-10-2560
08.30 น.
15.30 น.
 มสธ.
 นางวารี คหินทพงษ์
 ไม่อนุญาต
 มีภารกิจอื่น
755/2560
03-10-2560
03-10-2560
10.00 น.
15.00 น.
 มสธ.
 นางวารี คหินทพงษ์
 ไม่อนุญาต
 มีภารกิจอื่น
754/2560
05-10-2560
05-10-2560
09.30 น.
16.30 น.
 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
753/2560
10-10-2560
10-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
752/2560
04-10-2560
04-10-2560
08.00 น.
13.00 น.
 สพม.1 พญาไท
 นายอุทัย โทจำปา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
751/2560
14-10-2560
14-10-2560
06.00 น.
15.00 น.
 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
750/2560
03-10-2560
03-10-2560
09.00 น.
14.00 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบฯ ธนบุรี/ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย/พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
749/2560
09-10-2560
09-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 บางแวก , พญาไท, ร.ร.โยธินบูรณะ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
748/2560
09-10-2560
09-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 บางแวก - ร.ร.โยธินบูรณะ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
747/2560
09-10-2560
09-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 พญาไท - ร.ร.โยธินบูรณะ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
746/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
745/2560
02-10-2560
02-10-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
744/2560
05-10-2560
05-10-2560
08.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
743/2560
28-09-2560
28-09-2560
11.30 น.
16.30 น.
 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก/พญาไท/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
742/2560
28-09-2560
28-09-2560
09.00 น.
14.00 น.
 สพฐ.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
741/2560
29-09-2560
29-09-2560
10.00 น.
13.30 น.
 กระทรวงศึกษาธิการ
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
740/2560
28-09-2560
28-09-2560
07.30 น.
15.00 น.
 ร.ร.โยธินบูรณะ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
739/2560
29-09-2560
29-09-2560
07.30 น.
13.00 น.
 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
738/2560
28-09-2560
28-09-2560
07.30 น.
16.30 น.
 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
737/2560
26-09-2560
26-09-2560
13.00 น.
15.30 น.
 กรมกิจการเด็ก
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
736/2560
26-09-2560
26-09-2560
07.00 น.
15.00 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบฯ ธนบุรี
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
735/2560
28-09-2560
28-09-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
734/2560
25-09-2560
25-09-2560
08.30 น.
11.00 น.
 สพม.1 พญาไท (ส่งอย่างเดียว)
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
733/2560
25-09-2560
25-09-2560
08.30 น.
16.30 น.
 บางแวก ไป พญาไท
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
732/2560
26-09-2560
26-09-2560
09.30 น.
12.00 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
731/2560
28-09-2560
28-09-2560
08.00 น.
15.00 น.
 รร.อีสตินแกรนด์ สาทร
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
730/2560
29-09-2560
29-09-2560
07.30 น.
16.30 น.
 พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
729/2560
29-09-2560
29-09-2560
07.30 น.
16.30 น.
 พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
728/2560
25-09-2560
25-09-2560
07.00 น.
14.00 น.
 ร.ร.โยธินบูรณะ
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
727/2560
21-09-2560
21-09-2560
09.00 น.
13.00 น.
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
726/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
725/2560
27-09-2560
28-09-2560
08.00 น.
16.30 น.
 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
724/2560
27-09-2560
27-09-2560
07.00 น.
16.30 น.
 พญาไท-บางแวก
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
723/2560
22-09-2560
22-09-2560
06.00 น.
22.00 น.
 สวนรถไฟ จตุจักร/ สโมสรตำรวจ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
722/2560
29-09-2560
29-09-2560
09.30 น.
13.30 น.
 คุรุสภา สพฐ.
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
721/2560
27-09-2560
27-09-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส สหกรณ์ คุรุสภา ออมสินราชดำเนิน บางแค กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
720/2560
19-09-2560
19-09-2560
07.00 น.
13.00 น.
 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
719/2560
27-09-2560
27-09-2560
07.00 น.
16.30 น.
 พญาไท - บางแวก
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
718/2560
20-09-2560
20-09-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
717/2560
19-09-2560
19-09-2560
09.00 น.
12.00 น.
 ศธจ.กทม.
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
716/2560
22-09-2560
22-09-2560
09.30 น.
14.00 น.
 สพฐ.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
715/2560
22-09-2560
22-09-2560
08.30 น.
12.00 น.
 สพฐ.
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
714/2560
18-09-2560
18-09-2560
09.30 น.
14.00 น.
 สพม.2, พญาไท, ธ.กรุงไทย
 นางสวิชญา เชื่อถือ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
713/2560
18-09-2560
18-09-2560
07.30 น.
16.30 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
712/2560
15-09-2560
15-09-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 ไม่อนุญาต
 มีภารกิจอื่น
711/2560
17-09-2560
19-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
710/2560
14-09-2560
14-09-2560
09.30 น.
12.00 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
709/2560
12-09-2560
12-09-2560
11.30 น.
15.00 น.
 สพฐ.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
708/2560
13-09-2560
13-09-2560
08.00 น.
14.30 น.
 ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
707/2560
15-09-2560
15-09-2560
07.30 น.
13.00 น.
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
706/2560
15-09-2560
15-09-2560
07.30 น.
13.00 น.
 โรงเรียนสวนกุหลาบ
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
705/2560
13-09-2560
13-09-2560
12.00 น.
16.30 น.
 สพป.กทม. , พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
704/2560
12-09-2560
12-09-2560
07.00 น.
12.00 น.
 หอประชุมพญาไท สพม.1
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
703/2560
12-09-2560
12-09-2560
07.00 น.
12.00 น.
 หอประชุมพญาไท สพม.1
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
702/2560
10-09-2560
12-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
701/2560
21-09-2560
21-09-2560
07.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมรอยัลริเวอร์
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
700/2560
09-09-2560
09-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.วัดราชบพิธ
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
699/2560
15-09-2560
15-09-2560
06.30 น.
16.30 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
698/2560
07-09-2560
07-09-2560
09.00 น.
13.00 น.
 สพฐ.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
697/2560
08-09-2560
08-09-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
696/2560
07-09-2560
07-09-2560
07.00 น.
14.00 น.
 พญาไท และศูนย์วัฒนธรรมฯ
 นางสวิชญา เชื่อถือ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
695/2560
08-09-2560
08-09-2560
07.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 บางแวก
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
694/2560
27-09-2560
27-09-2560
08.00 น.
14.00 น.
 พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
693/2560
27-09-2560
27-09-2560
08.00 น.
14.00 น.
 พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
692/2560
26-09-2560
26-09-2560
08.00 น.
14.00 น.
 พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
691/2560
20-09-2560
20-09-2560
08.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.,พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
690/2560
20-09-2560
20-09-2560
08.00 น.
16.30 น.
 สพฐ.,พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
689/2560
14-09-2560
14-09-2560
08.00 น.
15.00 น.
 พญาไท
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
688/2560
06-09-2560
06-09-2560
09.00 น.
15.00 น.
 พญาไท.มสธ. ร.ร.สีกัน
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
687/2560
12-09-2560
12-09-2560
08.00 น.
15.00 น.
 สำนักงานอัยการสูงสุด รัชดา
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
686/2560
06-09-2560
06-09-2560
08.00 น.
15.00 น.
 ร.ร.ราชวินิต มัธยม
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
685/2560
05-09-2560
05-09-2560
13.30 น.
16.30 น.
 ศธจ.กทม.
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
684/2560
07-09-2560
07-09-2560
09.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 บางแวก
 
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
683/2560
04-09-2560
04-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 บางแวก /พญาไท/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
682/2560
01-09-2560
01-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
681/2560
01-09-2560
01-09-2560
08.30 น.
16.00 น.
 สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
680/2560
22-09-2560
22-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สวนรถไฟ จตุจักร/สโมสรตำรวจ
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
679/2560
15-09-2560
15-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
678/2560
08-09-2560
08-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 บางแวก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
677/2560
05-09-2560
07-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
676/2560
31-08-2560
31-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
675/2560
30-08-2560
30-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศธ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา