ขอใช้รถราชการ
คำขอที่
การขอใช้รถ
สถานที่
ชื่อผู้ขอ
การพิจารณา
วัน เดือน ปี
เวลา
656/2560
21-08-2560
21-08-2560
09.00 น.
12.00 น.
 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
655/2560
31-08-2560
31-08-2560
07.30 น.
17.00 น.
 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 นายประทีป หมื่นขำ
 รอพิจารณา
 
654/2560
30-08-2560
30-08-2560
13.30 น.
16.30 น.
 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 นายประทีป หมื่นขำ
 รอพิจารณา
 
653/2560
26-08-2560
26-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ค่ายหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี
 นายประทีป หมื่นขำ
 รอพิจารณา
 
652/2560
21-08-2560
21-08-2560
07.30 น.
16.30 น.
 สพฐ. / พญาไท
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
651/2560
22-08-2560
22-08-2560
08.00 น.
16.30 น.
 สพป.กทม.
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
650/2560
22-08-2560
22-08-2560
09.30 น.
16.00 น.
 ม.เกษตรศาสตร์, จรัล 46
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
649/2560
22-08-2560
22-08-2560
09.30 น.
16.00 น.
 ม.เกษตรศาสตร์, จรัล 46
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
648/2560
18-08-2560
18-08-2560
15.30 น.
16.30 น.
 ธนาคารกรุงไทย เพชรเกษม 29
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
647/2560
18-08-2560
18-08-2560
15.30 น.
16.30 น.
 ธนาคารกรุงไทย เพชรเกษม 29
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
646/2560
25-08-2560
25-08-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./พญาไท
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
645/2560
24-08-2560
24-08-2560
07.00 น.
16.30 น.
 สพฐ./พญาไท
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
644/2560
21-08-2560
20-08-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
643/2560
18-08-2560
18-08-2560
07.30 น.
17.30 น.
 สำนักงานศึกษาธิการ กทม. (พญาไท)
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
642/2560
18-08-2560
19-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
641/2560
17-08-2560
17-08-2560
07.00 น.
10.00 น.
 โรงแรมบางกอกพาเลส
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4809]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
640/2560
17-08-2560
17-08-2560
09.00 น.
16.30 น.
 กรมบัญชีกลาง/ธนาคารกรุงไทย
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
639/2560
17-08-2560
17-08-2560
08.30 น.
16.30 น.
 มสธ. / สพฐ.
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
638/2560
16-08-2560
16-08-2560
12.00 น.
16.30 น.
 สพป.กทม.
 นางสมบูรณ์ ราชนิล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
637/2560
16-08-2560
16-08-2560
07.00 น.
16.00 น.
 สนง.สภาการศึกษา
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
636/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
635/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
634/2560
15-08-2560
15-08-2560
09.00 น.
16.30 น.
 พญาไท , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
633/2560
11-08-2560
11-08-2560
10.00 น.
12.00 น.
 โฮมโปรราชพฤกษ์
 นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
632/2560
11-08-2560
11-08-2560
08.00 น.
13.00 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
631/2560
15-08-2560
16-08-2560
06.30 น.
15.30 น.
 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
630/2560
29-08-2560
29-08-2560
07.00 น.
13.00 น.
 ร.ร.วัดพุทธบูชา
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
629/2560
16-08-2560
16-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
628/2560
14-08-2560
14-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.สัตหีบวิทยา จ.ชลบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
627/2560
09-08-2560
09-08-2560
07.30 น.
15.00 น.
 พญาไท/สพฐ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
626/2560
30-08-2560
01-09-2560
12.00 น.
16.30 น.
 อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (พนักงานขับรถไม่พัก
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
625/2560
09-08-2560
09-08-2560
09.00 น.
16.30 น.
 
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
624/2560
07-08-2560
07-08-2560
09.30 น.
14.00 น.
 สพม.2
 นางสวิชญา เชื่อถือ
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
623/2560
11-08-2560
11-08-2560
12.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.ราชวินิต มัธยม
 นางสมบูรณ์ ราชนิล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
622/2560
07-08-2560
07-08-2560
13.30 น.
16.30 น.
 สพป.กทม.
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
621/2560
07-08-2560
07-08-2560
06.00 น.
06.00 น.
 สพป.กืม
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
620/2560
10-08-2560
10-08-2560
08.00 น.
15.00 น.
 ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
619/2560
09-08-2560
09-08-2560
12.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
618/2560
08-08-2560
08-08-2560
07.30 น.
14.00 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
617/2560
31-08-2560
01-09-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
616/2560
28-08-2560
28-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
615/2560
22-08-2560
22-08-2560
09.00 น.
14.00 น.
 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
614/2560
18-08-2560
18-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงเรียนมหรรณพาราม
 
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
613/2560
15-08-2560
16-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 รร.แอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
612/2560
10-08-2560
10-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 พญาไท/ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม
 
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
611/2560
07-08-2560
07-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี/สพฐ./พญาไท
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
610/2560
30-08-2560
30-08-2560
07.30 น.
14.00 น.
 สนง.สภาการศึกษา
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
609/2560
04-08-2560
04-08-2560
08.00 น.
16.00 น.
 บางแวก ไป พญาไท
 นายสุรพล โกมลมรรค
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
608/2560
03-08-2560
03-08-2560
09.00 น.
12.00 น.
 ธ.กรุงไทย/สำนักงานประกันสังคม
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
607/2560
03-08-2560
03-08-2560
13.00 น.
16.00 น.
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
606/2560
02-08-2560
02-08-2560
14.00 น.
16.30 น.
 โฮมโปรราชพฤกษ์
 นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
605/2560
03-08-2560
03-08-2560
09.00 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
604/2560
08-08-2560
08-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
603/2560
04-08-2560
04-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
602/2560
03-08-2560
03-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
 สนง.อาชีวะฯ กท.ศธ.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
601/2560
02-08-2560
02-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนทวีธาภิเศก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
600/2560
01-08-2560
01-08-2560
06.00 น.
16.30 น.
  โรงแรมเอเชีย
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
599/2560
04-08-2560
04-08-2560
07.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
598/2560
07-08-2560
07-08-2560
06.30 น.
16.30 น.
 หอประชุมพญาไท สพม.1
 นางศันสนีย์ จันไกรผล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
597/2560
31-07-2560
31-07-2560
08.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
596/2560
03-08-2560
03-08-2560
08.00 น.
13.00 น.
 พญาไท ไป กระทรวง
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
595/2560
31-07-2560
31-07-2560
11.00 น.
16.30 น.
 พญาไท ไป กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
594/2560
31-07-2560
31-07-2560
07.00 น.
17.30 น.
 โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม.
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
593/2560
03-08-2560
03-08-2560
08.00 น.
15.00 น.
 กระทรวงศึกษาธิการ
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
592/2560
01-08-2560
01-08-2560
09.00 น.
13.00 น.
 สพฐ. คุรุสภา
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
591/2560
04-08-2560
04-08-2560
08.00 น.
10.00 น.
 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
590/2560
31-07-2560
31-07-2560
12.00 น.
15.00 น.
 โรงเรียนวัดสังเวช
 นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
589/2560
25-07-2560
25-07-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
588/2560
28-07-2560
28-07-2560
07.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
587/2560
28-07-2560
30-07-2560
07.00 น.
12.30 น.
 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
586/2560
27-07-2560
27-07-2560
13.30 น.
16.30 น.
 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
585/2560
24-07-2560
24-07-2560
07.00 น.
16.30 น.
 เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
584/2560
07-08-2560
07-08-2560
06.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
583/2560
01-08-2560
01-08-2560
06.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
582/2560
25-07-2560
25-07-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
581/2560
02-08-2560
02-08-2560
06.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
580/2560
27-07-2560
27-07-2560
06.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
579/2560
24-07-2560
26-07-2560
06.00 น.
18.00 น.
 โรงแรม เดอะไฟน์ รีสอร์ท ปทุมธานี
 น.ส.สุมณฑา สาธุกานนท์
 อนุญาต[4338]
 เฉพาะไปส่งและไปรับกลับ
578/2560
24-07-2560
24-07-2560
07.00 น.
16.30 น.
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 นายอุทัย โทจำปา
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
577/2560
21-07-2560
21-07-2560
07.00 น.
12.00 น.
 ร.ร.สวนกุหลาบฯ ธนบุรี
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
576/2560
25-07-2560
25-07-2560
07.00 น.
13.00 น.
 ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
575/2560
27-07-2560
27-07-2560
08.00 น.
16.00 น.
 ศาลอัยการสูงสุดรัชดา/ศาลอาญาคดีทุจริต/สพฐ.
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
574/2560
26-07-2560
26-07-2560
08.00 น.
16.00 น.
 ศาลอัยการสูงสุดรัชดา/ศาลอาญาคดีทุจริต
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
573/2560
20-07-2560
20-07-2560
09.30 น.
12.30 น.
 กรมบัญชีกลาง
 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
572/2560
21-07-2560
21-07-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สำนักงานคปภ. ถนนรัชดาภิเษก
 นายประทีป หมื่นขำ
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
571/2560
21-07-2560
21-07-2560
08.30 น.
16.30 น.
 พญาไท, สันติราษฎร์วิทยาลัย
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
570/2560
22-07-2560
22-07-2560
06.30 น.
18.30 น.
 พญาไท , สันติราษฎร์วิทยาลัย
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
569/2560
25-07-2560
25-07-2560
07.00 น.
17.00 น.
 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
568/2560
20-07-2560
20-07-2560
08.30 น.
12.30 น.
 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
 นางช่อฉัตร จันตะเภา
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
567/2560
19-07-2560
19-07-2560
07.30 น.
11.30 น.
 ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
566/2560
19-07-2560
19-07-2560
12.00 น.
19.00 น.
 ร.ร.ศึกษานารี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
565/2560
27-07-2560
27-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 รร.แอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
564/2560
21-07-2560
21-07-2560
08.30 น.
12.00 น.
 ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
 นายกุณฑล ราชนิล
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
563/2560
19-07-2560
19-07-2560
08.00 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 เฉพาะไปส่งเท่านั้น
562/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
561/2560
22-07-2560
22-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.ทีปังกรณ์ฯ (วัดน้อยใน)
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
560/2560
28-07-2560
28-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 รร.แอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
559/2560
17-07-2560
17-07-2560
12.00 น.
15.30 น.
 รร.ตรัง / ธนาคารกรุงไทย เพชรเกษม 29
 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
558/2560
19-07-2560
19-07-2560
12.30 น.
16.30 น.
 สำนักงาน กบข. สวนลุมพินี สีลม กทม.
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
557/2560
21-07-2560
21-07-2560
06.30 น.
16.30 น.
 หอประชุมพญาไท สพม.1
 นางศันสนีย์ จันไกรผล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
556/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
555/2560
18-07-2560
18-07-2560
08.30 น.
16.30 น.
 ศาลแพ่ง
 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
554/2560
29-07-2560
29-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 รร.แอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 ยกเลิกการขอ
 มีภารกิจอื่น
553/2560
25-07-2560
25-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมริชม่อน จ.นนทบุรี
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
552/2560
18-07-2560
18-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 พญาไท/บางแวก/ร.ร.เตรียมอุดมฯ/รร.ตรัง
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
551/2560
17-07-2560
18-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 โรงแรมตรัง
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
550/2560
15-07-2560
15-07-2560
07.00 น.
16.30 น.
 อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
549/2560
20-07-2560
20-07-2560
07.00 น.
16.30 น.
 พญาไท-บางแวก
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
548/2560
14-07-2560
14-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย/สพฐ./พญาไท
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
547/2560
17-07-2560
17-07-2560
08.30 น.
16.30 น.
 สพม.1พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
546/2560
20-07-2560
20-07-2560
06.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 พญาไท
 นางสมฤดี รตะสุขารมย์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
545/2560
26-07-2560
26-07-2560
09.00 น.
16.30 น.
 ธอส.คุรุสภา สหกรณ์ ออมสินบางแค ราชดำเนิน กรุงไทย
 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
544/2560
13-07-2560
13-07-2560
06.00 น.
16.30 น.
 อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
543/2560
18-07-2560
18-07-2560
06.30 น.
16.30 น.
 สพม.1 (พญาไท) , (บางแวก)
 น.ส.สารภี ก้อยการุณ
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
542/2560
11-07-2560
11-07-2560
07.00 น.
14.00 น.
 สพฐ. / ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา
541/2560
--
--
น.
น.
 
 
 รอพิจารณา
 
540/2560
11-07-2560
11-07-2560
08.00 น.
15.00 น.
 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหะเสนี)
 นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
539/2560
07-07-2560
07-07-2560
07.30 น.
16.00 น.
 สพป.กทม.
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4809]
 อนุญาตเต็มเวลา
538/2560
19-06-2560
19-06-2560
07.00 น.
14.00 น.
 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย/พญาไท
 นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
 อนุญาต[4810]
 อนุญาตเต็มเวลา
537/2560
07-07-2560
07-07-2560
10.30 น.
16.30 น.
 ปปท. พญาไท, สพฐ.
 นางวารี คหินทพงษ์
 อนุญาต[4338]
 อนุญาตเต็มเวลา